Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

Praktycznie o postępowaniach
egzekucyjnych i skutecznym
zabezpieczaniu roszczeń

REDAKTORZY

AUTORZY

adw. Rafał Kowalczyk

adw. Rafał Kowalczyk

Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności w postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych.

Specjalizuje się w restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Posiada doświadczenie w praktyce prawa insolwencyjnego, z uwzględnieniem ochrony praw wierzycieli.

Autor publikacji z dziedziny prawa upadłościowego i ochrony pauliańskiej.

Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego i prelegent na szkoleniach i konferencjach z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®