Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

apl. radc. Justyna Kowalska

apl. radc. Justyna Kowalska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od stycznia 2023 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się szeroko rozumianymi sporami sądowymi z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, medycznego i postępowania egzekucyjnego.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®