Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

Natalia Pydyńska

Natalia Pydyńska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja na tym samym uniwersytecie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®