Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

adw. Piotr Turski

adw. Piotr Turski

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów transakcyjnych o charakterze wierzytelnościowo-nieruchomościowym, w tym ich planowaniu - zarówno po stronie zbywców (instytucji finansowych) jak i nabywców (gł. spółek nieruchomościowych), z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Doradza podmiotom rynku kapitałowego w procesach finansowania, z uwzględnieniem jego strukturyzowania i zabezpieczania. Reprezentuje wierzycieli w ramach procesów restukturyzacyjnych jak również świadczy pomoc prawną w obszarze optymalizacji ich zaspokajania. Wspiera podmioty notowane na rynku giełdowym w zagadnieniach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®