Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

adw. Przemysław Szmidt

adw. Przemysław Szmidt

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego.

Od początku działalności adwokackiej przedmiotem jego szczególnej uwagi i zainteresowania są procesy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu w związku z niewypłacalnością spółki.

Przemysław jest autorem przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej, obejmującej problematykę odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

Jest autorem licznych publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilny.

Prowadzi warsztaty z zakresu strategii i reasearch’u w SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Poznaniu.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®