Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

adw. Rafael Poros

adw. Rafael Poros

Specjalizuje się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz egzekwowaniu wierzytelności.

Jego praktyka obejmuje przede wszystkim reprezentację przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących wykonania umów zawieranych w obrocie B2B. Reprezentował również banki w postępowaniach sądowych o roszczenia z umów kredytu, zarówno indeksowanych i denominowanych do kursu franka szwajcarskiego jak i złotówkowych. Posiada także doświadczenie oparte na reprezentacji ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych w sporach sądowych o naprawienie szkody na osobie i mieniu. Reprezentuje klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń od dłużników zagranicznych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując wyróżnienie za najwyższy wynik z egzaminu wstępnego. W toku odbywania aplikacji adwokackiej nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za najlepszy wynik egzaminu z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, a po jej zakończeniu za najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego. Prelegent szkoleń z zakresu procedury cywilnej.

Absolwent studiów podyplomowych Prawo egzekucyjne i windykacja należności organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w ramach Akademii Praktyków Prawa.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®