Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym 
 zabezpieczaniu roszczeń 

REDAKTORZY

AUTORZY

apl. adw. Natalia Frygier

apl. adw. Natalia Frygier

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik w dziale prawa cywilnego. Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego oraz tematyki skargi pauliańskiej. Interesuje się także prawem karnym i kryminalistyką. Posługuje się językiem angielskim.

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®