Egzekucja
i zabezpieczenia

adw. Rafael Poros
adw. Przemysław Szmidt

 Praktycznie o postępowaniach 
 egzekucyjnych i skutecznym
 zabezpieczaniu roszczeń 

Spory sądowe po nowelizacji KPC 01.07.2023

26.07.2023 r. | Organizator: Rzeczpospolita

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

26.04.2023 r. | Organizator: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM

Zmiany prawne mające wpływ na postępowanie cywilne i dochodzenie roszczeń

02.02.2023 r. | Organizator: MMC Polska

Dowody w postępowaniu cywilnym

19.05.2023 r. | Organizator: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM

Windykacja B2B w czasach kryzysu – aspekty prawne

16.03.2023 r. | Organizator: Puls Biznesu

REDAKTORZY

AUTORZY

Treści na blogu tworzą Eksperci Kancelarii Filipiak Babicz Legal ®